tin tức

Pháp luật hiện hành quy định thế nào về xuất lùi ngày HĐĐT

Xuất lùi ngày hóa đơn điện tử là thực trạng vẫn gặp phải tại nhiều doanh nghiệp hiện nay. Vậy quy đinh pháp luật hiện hành hiện nay quy định như thế nào về việc xuất lùi ngày hóa đơn điện tử?
Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về ngày xuất hóa đơn điện tử như sau:

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa được quy định rõ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.
Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ được quy định là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Đối với trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Về ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về thời điểm lập hóa đơn điện tử như sau:
Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa được quy định là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ được quy định là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Nếu trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác và nội dung quy định tại Điều này.
Như vậy, mọi hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử hay hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC. Do đó, các doanh nghiệp cần nắm bắt rõ những quy định pháp luật hiện hành để tránh vi phạm.

https://blogkientruc.com/

https://blogkientruc.com/thiet-ke-noi-that/

Related posts

Mẹo vặt: Địa chỉ bán két sắt vân tay uy tín

Nguyễn Hưng

Mức xử phạt đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Nguyễn Hưng

Thông tin bạn cần biết khi chọn mua motor giảm tốc

Nguyễn Hưng

Leave a Comment